W dniu 02 września 2019 r. Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Drożkach udziałem w mszy świętej rozpoczęli uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W czasie mszy świętej podziękowaliśmy za minione wakacje i prosiliśmy o dobry rok szkolny i katechetyczny! Zgodnie z tradycją ksiądz proboszcz poświęcił tornistry uczniom klasy pierwszej. Następnie wszyscy udaliśmy się do budynku szkoły, gdzie Pani Dyrektor uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny. W uroczystościach brali udział uczniowie,