Klasa I - Wychowawca mgr Bogumiła Kotowska

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 --- ---- ---- --- EW
9.10 - 9.55 EW EW --- Religia EW
10.05 - 10.50 EW EW J. angielski EW EW
11.00 - 11.45 EW EW EW EW J. angielski
12.05 - 12.50 EW Religia wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne  
13.00 - 13.45 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wychowanie fizyczne EW    
13.55 - 14.40     EW    

Klasy II / III - Wychowawca mgr Katarzyna Bonio

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 Ed. polonistyczna (kl.II) Ed. polonistyczna (kl.III) Ed. polonistyczna (kl.II) Ed. polonistyczna (kl.III) / J. angielski (kl.II) Ed. matematyczna (kl.III)
9.10 - 9.55 Ed. polonistyczna (kl.II) Ed. matematyczna (kl.III) Ed. matematyczna (kl.II) Ed. matematyczna Ed. polonistyczna (kl.III)
10.05 - 10.50 Ed. przyrodnicza Ed. matematyczna (kl.III) / Kółko przyrodnicze (kl.II) Ed. matematyczna (kl.II) Ed. muzyczna Ed. polonistyczna
11.00 - 11.45 Ed. matematyczna Religia Ed. techniczna J. angielski (kl.III) / Ed. polonistyczna (kl.II) Zajęcia komputerowe
12.05 - 12.50 J. angielski Ed. plastyczna Ed. społeczna wychowanie fizyczne Religia
13.00 - 13.45 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne   Ed. polonistyczna (kl.III) wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne

Klasa IV - Wychowawca mgr Aleksandra Olejnik

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 Matematyka Informayka J. angielski zaj. wyrówn. z matematyki ---
9.10 - 9.55 J. polski j. angielski Przyroda Matematyka Przyroda
10.05 - 10.50 J. angielski Historia Matematyka J. polski J. polski
11.00 - 11.45 Godz. wych. J. polski Plastyka Religia Matematyka
12.05 - 12.50 Technika J. polski   Muzyka  
13.00 - 13.45 WF Religia   WF  
13.55 - 14.40 WF     WF  
14.45 - 15.30 zaj. korek. komp.        

Klasa V - Wychowawca mgr Aleksandra Olejnik

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 J. polski J.polski Matematyka zaj. wyrówn. z matematyki  
9.10 - 9.55 Matematyka Matematyka J. polski J. angielski  
10.05 - 10.50 Historia J. angielski J. polski Matematyka Geografia
11.00 - 11.45 Godz. wych. Historia Plastyka Religia J. polski
12.05 - 12.50 Technika Informatyka WDŻ Muzyka J. angielski
13.00 - 13.45 WF Religia   WF Biologia
13.55 - 14.40 WF zaj. wyr. z matematyki   WF  
14.45 - 15.30 zaj. korek. komp.        

Klasy VI - Wychowawca mgr Mirela Haglauer-Musiała

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00   Historia J. polski zaj. wyrówn. z matematyki J. polski
9.10 - 9.55   J. polski Matematyka Przyroda J. angielski
10.05 - 10.50 Technika J. polski Przyroda Godz. wych. Matematyka
11.00 - 11.45 Matematyka J. angielski Historia J. polski Przyroda
12.05 - 12.50 J. polski J. angielski Plastyka Religia Informatyka
13.00 - 13.45 WF Matematyka Matematyka WF Religia
13.55 - 14.40 WF Muzyka   WF  
14.45 - 15.30 zaj. korek. komp.        

Klasy VII - Wychowawca mgr Mirela Haglauer-Musiała

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 Matematyka Historia Historia WF Matematyka
9.10 - 9.55 J.angielski Chemia Geografia J. polski Informatyka
10.05 - 10.50 J. polski Geografia Matematyka Godz. wych. J. angielski
11.00 - 11.45 J. polski Matematyka J. polski Fizyka Chemia
12.05 - 12.50 Fizyka Biologia Plastyka Religia Biologia
13.00 - 13.45 Rewalidacja J.polski WF J. angielski Religia
13.55 - 14.40   Muzyka WF WDŻ J. niemiecki
14.45 - 15.30   WF zaj. korek. komp. Rewalidacja J. niemiecki

Klasa VIII - Wychowawca mgr Aleksandra Cegła

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 J.angielski --- J. niemiecki WF J. polski
9.10 - 9.55 J. polski J. polski J.angielski Matematyka J. polski
10.05 - 10.50 Matematyka Matematyka J. polski J.angielski Chemia
11.00 - 11.45 Historia Chemia Fizyka Historia Fizyka
12.05 - 12.50 J. niemiecki Geografia Matematyka WOS Zajęcia rozwijające
13.00 - 13.45 Godz. wych. Biologia WF EDB zaj. wyr. mat.
13.55 - 14.40 Informatyka Religia WF Religia  
14.45 - 15.30 WOS WF zaj. korek. komp.    

Oddział Przedszkolny - Wychowawcy: mgr Elżbieta Stencel, Magdalena Stencel

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci.
8.30 - 9.00 Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie.
9.00 - 10.00 Zajęcia programowe. Zajęcia programowe. Zajęcia programowe. Zajęcia programowe. Zajęcia programowe.
10.00 - 11.30 Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu.
11.30 - 12.00 Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad.
12.00 - 13.00 Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Język angielski / Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań.
13.00 - 14.00 Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami.
14.00 - 15.00 Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną.
15.00 - 16.00 Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów.