Klasa I - Wychowawca mgr Katarzyna Góra

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 EW EW ---- --- EW
9.10 - 9.55 EW EW J.angielski EW EW
10.05 - 10.50 EW EW EW EW EW
11.00 - 11.45 Religia EW EW EW EW
12.05 - 12.50   J.angielski EW Religia  
13.00 - 13.45     EW ZRZ  
13.55 - 14.40       Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  

Klasy II - Wychowawca mgr Bogumiła Kotowska

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 EW EW EW   ZRZ
9.10 - 9.55 EW EW WF WF EW
10.05 - 10.50 J.angielski EW WF J.angielski EW
11.00 - 11.45 Religia EW   EW  
12.05 - 12.50 EW EW   Religia  
13.00 - 13.45 EW EW   EW  
13.55 - 14.40       Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  

Klasy III - Wychowawca mgr Bogumiła Kotowska

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 EW ZRZ Religia ---- ----
9.10 - 9.55 EW Religia WF WF ----
10.05 - 10.50 EW EW WF J.angielski EW
11.00 - 11.45 EW J.angielski EW EW EW
12.05 - 12.50   EW EW EW EW
13.00 - 13.45   EW EW ZRZ  
13.55 - 14.40       Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne  

Klasa IV - Wychowawca mgr Izabela Usarek

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 WF Warsztaty wokalno-recytatorskie --- --- ---
9.10 - 9.55 WF J.angielski WDŻ Plastyka J. polski
10.05 - 10.50 Muzyka Przyroda J. polski Religia WF
11.00 - 11.45 Godz. wych. Matematyka Technika J.polski J.polski
12.05 - 12.50 Historia WF J.polski J.angielski Przyroda
13.00 - 13.45 Religia   J.angielski Matematyka Matematyka
13.55 - 14.40 Informatyka     Matematyka  
14.45 - 15.30       zaj. korek. komp.  

Klasa V - Wychowawca mgr Izabela Usarek

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 WF Warsztaty wokalno-recytatorskie Matematyka --- Zajęcia wyrównawcze j.polski
9.10 - 9.55 WF ZRZ J. polski Plastyka Geografia
10.05 - 10.50 Muzyka Matematyka J. polski Religia WF
11.00 - 11.45 Godz. wych. Historia Technika Biologia J. polski
12.05 - 12.50 J .polski WF J. angielski J. angielski Matematyka
13.00 - 13.45 Religia J. angielski   Historia J. polski
13.55 - 14.40 Informatyka     Matematyka  
14.45 - 15.30       zaj. korek. komp.  

Klasy VI - Wychowawca mgr Aleksandra Cegła

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 WF Warsztaty wokalno-recytatorskie --- Muzyka Zajęcia wyrównawcze j.polski
9.10 - 9.55 WF J. polski --- Biologia Matematyka
10.05 - 10.50 Geografia J. polski Matematyka J. polski WF
11.00 - 11.45 J. polski Technika J. angielski Historia J. polski
12.05 - 12.50 J. angielski WF Plastyka Informatyka Matematyka
13.00 - 13.45 Matematyka ZRZ Godz. wych. J. angielski Zaj. wyr. matematyka
13.55 - 14.40 Historia   WDŻ Religia  
14.45 - 15.30 Religia     zaj. korek. komp.  

Klasy VII - Wychowawca mgr Aleksandra Cegła

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 Geografia Warsztaty wokalno-recytatorskie J. polski Muzyka Zaj. wyr. j. polski
9.10 - 9.55 J. polski Geografia Historia J. polski J. angielski
10.05 - 10.50 Matematyka J. polski J. angielski Chemia J. polski
11.00 - 11.45 J. angielski Biologia Matematyka Informatyka Matematyka
12.05 - 12.50 WF Fizyka Plastyka Biologia Chemia
13.00 - 13.45 WF Matematyka Godz. wych. J. niemiecki WF
13.55 - 14.40 Fizyka J. niemiecki Historia Religia WF
14.45 - 15.30 Religia ZRZ   Zaj. kor.kompen.  

Klasa VIII - Wychowawca mgr Mirela Haglauer - Musiała

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 --- Zaj. wyr. j. polski Matematyka J. angielski J. angielski
9.10 - 9.55 ZRZ J. polski Fizyka EDB Chemia
10.05 - 10.50 J. polski J. angielski Historia WOS Matematyka
11.00 - 11.45 Matematyka Matematyka Godz. wych. Religia Geografia
12.05 - 12.50 WF Biologia Informatyka Historia J. polski
13.00 - 13.45 WF Chemia J. polski J. polski WF
13.55 - 14.40 Religia Fizyka WOS J. niemiecki WF
14.45 - 15.30 ZRZ J. niemiecki   Zaj. kor. kompen.  

Oddział Przedszkolny - Wychowawcy: mgr Elżbieta Stencel, Magdalena Stencel

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci.
8.30 - 9.00 Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie.
9.00 - 10.00 Zajęcia programowe. Zajęcia programowe. Zajęcia programowe. Zajęcia programowe. Zajęcia programowe.
10.00 - 11.30 Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu.
11.30 - 12.00 Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad.
12.00 - 13.00 Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Język angielski / Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań.
13.00 - 14.00 Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami.
14.00 - 15.00 Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną.
15.00 - 16.00 Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów.