Klasa I - Wychowawca mgr Katarzyna Bonio

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 --- ---- ---- EW EW
9.10 - 9.55 EW EW EW EW EW
10.05 - 10.50 EW EW EW EW EW
11.00 - 11.45 EW EW (wych. fizyczne) EW EW (wych. fizyczne) J. angielski
12.05 - 12.50   EW J. angielski EW (wych. fizyczne) Religia
13.00 - 13.45   Religia Kółko art. - teatr. Logopedia  
13.55 - 14.40   Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne      

Klasy II / III - Wychowawca mgr Bogumiła Kotowska / mgr Katarzyna Góra

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 EW (kl.II) EW (muzyczna) EW (kl. II)/ Język angielski (kl. III) Religia Kółko ogólnorozwojowe
9.10 - 9.55 EW EW (wych. fizyczne) Edukacja informatyczna Język angielski EW
10.05 - 10.50 EW EW (wych. fizyczne) EW (wych. fizyczne) EW (plastyczna) EW
11.00 - 11.45 EW (kl. III )/ Język angielski (kl. II) Religia EW (kl. III) EW (kl. II) EW (kl. III)
12.05 - 12.50 EW EW (kl. II) EW (kl. III) EW (kl. II) EW (kl. III)
13.00 - 13.45 EW (kl. III) EW (kl. II) Kółko art.-teatr. EW (kl. II) EW (kl. III)
    Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (kl. II)     Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (kl. III)

Klasa IV - Wychowawca mgr Aleksandra Olejnik

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 Technika ---- ---- ---- ----
9.10 - 9.55 J. angielski Wych. fiz. Religia ---- Religia
10.05 - 10.50 Przyroda Wych. fiz. J. angielski Godz. wych. Matematyka
11.00 - 11.45 J. polski Informatyka Przyroda Muzyka Plastyka
12.05 - 12.50 Matematyka J. polski J. polski J. polski Wych. fiz.
13.00 - 13.45 Kółko artystyczno - literackie J. angielski J. polski Historia Wych. fiz.
13.55 - 14.40   Matematyka   Matematyka Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
14.45 - 15.30       WDŻ  

Klasy V / VI - Wychowawca mgr Mirela Haglauer-Musiała

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 Zajęcia wyrównawcze z matematyki Język polski (kl. V) Religia Matematyka (kl. VI) J. polski (kl. VI)/ Matematyka (kl. V)
9.10 - 9.55 Matematyka (kl. VI) / Przyroda (kl. V) Wych. fizyczne Przyroda (kl. VI) / J. polski (kl. V) Wych. fizyczne Matematyka (kl. VI) / Przyroda (kl. V)
10.05 - 10.50 J. angielski (kl. VI) / J. polski (kl. V) Wych. fizyczne Godzina wychowawcza Wych. fizyczne J. angielski (kl. VI) / J. polski (kl. V)
11.00 - 11.45 Przyroda (kl. VI) / Matematyka (kl. V) Muzyka Historia (kl. VI) / J. angielski (kl. V) J. angielski (kl. VI) / Matematyka (kl. V) Informatyka (kl. VI) / J. polski (kl. V)
12.05 - 12.50 Technika Przyroda (kl. VI) / J. angielski (kl. V) J. polski (kl. VI) / Przyroda (kl. V) J. polski (kl. VI) / Informatyka (kl. V) Historia (kl. VI) / Matematyka (kl. V)
13.00 - 13.45 Kółko art.-lit. Matematyka (kl. VI) / Historia (kl. V) Plastyka J. polski (kl. VI) / J. angielski (kl. V) Religia
13.55 - 14.40   J. polski (kl. VI) J. polski (kl. VI) WDŻ (kl. V) Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (kl. V)
14.45 - 15.30          

Klasa VII - Wychowawca mgr Aleksandra Cegła

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 Zajęcia wyrównawcze z matematyki Muzyka Plastyka J. angielski J. polski
9.10 - 9.55 Język polski Geografia J. angielski Fizyka J. polski
10.05 - 10.50 Fizyka Godz. wychowawcza J. polski Matematyka Religia
11.00 - 11.45 Biologia J. angielski Biologia J. polski Wych. Fizyczne
12.05 - 12.50 Chemia Matematyka Chemia Geografia Wych. Fizyczne
13.00 - 13.45 J. niemiecki J. niemiecki Wych. Fizyczne Informatyka Historia
13.55 - 14.40 Matematyka Historia Wych. Fizyczne Religia Matematyka
14.45 - 15.30 Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne        

Oddział Przedszkolny - Wychowawcy: mgr Elżbieta Stencel, Magdalena Stencel

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci.
8.30 - 9.00 Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie.
9.00 - 10.00 Zajęcia programowe. Zajęcia programowe. Zajęcia programowe. Zajęcia programowe. Zajęcia programowe.
10.00 - 11.30 Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu.
11.30 - 12.00 Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad.
12.00 - 13.00 Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań.
13.00 - 14.00 Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami.
14.00 - 15.00 Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną.
15.00 - 16.00 Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów.