Klasa I - Wychowawca mgr Katarzyna Grossek

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 --- ---- ---- EW EW
9.10 - 9.55 EW EW EW EW EW
10.05 - 10.50 EW EW EW EW EW
11.00 - 11.45 EW EW (wych. fizyczne) EW EW (wych. fizyczne) J. angielski
12.05 - 12.50   EW J. angielski EW (wych. fizyczne) Religia
13.00 - 13.45   Religia Kółko art. - teatr.    
13.55 - 14.40   Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne      

Klasy II / III - Wychowawca mgr Bogumiła Kotowska

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 EW (kl. II) EW (muzyczna) EW (kl. II)/ Język angielski (kl. III) EW (wych. fizyczne) Kółko ogólnorozwojowe
9.10 - 9.55 EW EW (wych. fizyczne) Edukacja informatyczna Język angielski EW
10.05 - 10.50 EW EW (wych. fizyczne) EW EW (plastyczna) Religia
11.00 - 11.45 EW (kl. III )/ Język angielski (kl. II) Religia EW (kl. III) EW (kl. II) EW (kl. III)
12.05 - 12.50 EW EW (kl. II) EW (kl. III) EW (kl. II) EW (kl. III)
13.00 - 13.45 EW (kl. III) EW (kl. II) Kółko art.-teatr. EW (kl. II) EW (kl. III)
    Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (kl. II)     Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (kl. III)

Klasa IV - Wychowawca mgr Aleksandra Olejnik

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 Technika ---- ---- ---- Matematyka
9.10 - 9.55 J. angielski Wych. fiz. Matematyka WDŻ Religia
10.05 - 10.50 Matematyka Wych. fiz. J. angielski Matematyka Przyroda
11.00 - 11.45 J. polski Informatyka Przyroda Muzyka Plastyka
12.05 - 12.50 Godz. wych. J. polski J. polski J. polski Wych. fiz.
13.00 - 13.45 Kółko artystyczno - literackie J. angielski J. polski Historia Wych. fiz.
13.55 - 14.40     Religia   Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
14.45 - 15.30          

Klasy V / VI - Wychowawca mgr Mirela Haglauer-Musiała

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 Zajęcia wyrównawcze z matematyki Język polski (kl. VI) Przyroda (kl. V) Matematyka (kl. VI) / J. polski (kl. V) Matematyka (kl. V)/ Historia (kl. VI)
9.10 - 9.55 J. polski (kl. VI) / Przyroda (kl. V) Wych. fizyczne Przyroda (kl. VI) / J. polski (kl. V) J. polski (kl. VI) / Matematyka (kl. V) Matematyka (kl. VI) / Przyroda (kl. V)
10.05 - 10.50 J. angielski (kl. VI) / J. polski (kl. V) Wych. fizyczne Godzina wychowawcza J. polski (kl. VI) / J. angielski (kl. V) J. angielski (kl. VI) / J. polski (kl. V)
11.00 - 11.45 Przyroda (kl. VI) / Matematyka (kl. V) Muzyka J. polski (kl. VI) / J. angielski (kl. V) J. angielski (kl. VI) / Matematyka (kl. V) Matematyka (kl. VI) / J. polski (kl. V)
12.05 - 12.50 Technika Przyroda (kl. VI) / J. angielski (kl. V) Plastyka Wych. fizyczne J. polski (kl. VI) / Informatyka (kl. V)
13.00 - 13.45   Matematyka (kl. VI) / Historia (kl. V) Religia Wych. fizyczne Religia
13.55 - 14.40   Informatyka (kl. VI) Historia (kl. VI) WDŻ (kl. V) Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (kl. V)
14.45 - 15.30   Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (kl. VI)      

Klasa VII - Wychowawca mgr Aleksandra Cegła

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.15 - 9.00 Zajęcia wyrównawcze z matematyki Muzyka Plastyka J. angielski J. polski
9.10 - 9.55 Matematyka Geografia J. angielski Geografia J. polski
10.05 - 10.50 Fizyka J. polski J. polski Matematyka Matematyka
11.00 - 11.45 Biologia J. angielski Biologia J. polski Wych. Fizyczne
12.05 - 12.50 Chemia Matematyka Chemia Fizyka Wych. Fizyczne
13.00 - 13.45 J. niemiecki J. niemiecki Wych. Fizyczne Informatyka Historia
13.55 - 14.40 Godz. wych. Historia Wych. Fizyczne Religia Religia
14.45 - 15.30   Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne      

Oddział Przedszkolny - Wychowawcy: mgr Elżbieta Stencel, Magdalena Stencel

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci. Schodzenie się dzieci.
8.30 - 9.00 Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie. Zabiegi higieniczne. Śniadanie.
9.00 - 10.00 Zajęcia programowe. Zajęcia programowe. Zajęcia programowe. Zajęcia programowe. Zajęcia programowe.
10.00 - 11.30 Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu. Inspirowanie zabaw twórczych, konstrukcyjnych, ruchowych w sali. Zabawy na świeżym powietrzu.
11.30 - 12.00 Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad. Zabiegi higieniczne. Obiad.
12.00 - 13.00 Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań. Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne. Rozbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą. Zabawy przy muzyce lub w kącikach zainteresowań.
13.00 - 14.00 Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami. Realizacja zadań edukacyjnych wg założeń programu wychowania przedszkolnego poprzez zabawy dydaktyczne o charakterze stymulującym rozwój dziecka, zgodnie z jego możliwościami, potrzebami oraz zainteresowaniami.
14.00 - 15.00 Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotoryczną.
15.00 - 16.00 Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci do domów.