Podręczniki - klasa I

LP Przedmiot Tytuł Wydawnictwo Autor
1 Edukacja Wczesnoszkolna Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 1. WSiP J. Dymarska J. Hanisz M. Kołaczyńska B. Nadarzyńska i inni
2 Język angielski Explore Treetops Oxford University Press S.M. Howell L. Kester-Dodgson
3 Religia Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa Wyd. Św. Wojciech J. Szpet D. Jackowiak

Podręczniki - klasa II

LP Przedmiot Tytuł Nr dopuszczenia podręcznika Autor
1 Edukacja wczesnoszkolna Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2 761/2/2016 A. Banasiak A. Burdzińska A. Danielewicz – Malinowska i inni
2 J. angielski New bingo! Plus 2 Wydawnictwo Szkolne PWN 734/2/2015 A. Wieczorek
3 Religia Kochamy Pana Jezusa Wyd. Św. Wojciech AZ-12-01/10/PO-1/12 J. Szpet D. Jackowiak

Podręczniki - klasa III

LP Przedmiot Tytuł Nr dopuszczenia podręcznika Autor
1 Edukacja wczesnoszkolna Nasza szkoła MEN + Ćwiczenia z pomysłem WSiP MEN/2016 M. Lorek M. Zatorska
2 J. angielski New bingo! Plus 3 Wydawnictwo Szkolne PWN 734/3/2016 A. Wieczorek
3 Religia Przyjmujemy Pana Jezusa Wyd. Św. Wojciech AZ-13-01/10/PO-1/13 J. Szpet D. Jackowiak

Podręczniki - klasa IV

LP Przedmiot Tytuł Nr dopuszczenia podręcznika Autor
1 J. polski Nowe Słowa na start ,Nowa Era 907/1/2017 M. Derlukiewicz A. Klimowicz
2 Historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś 4 Nowa Era 877/1/2017 B. Olszewska G. Wojciechowski W. Surdyk - Feutsch
3 J. angielski Steps Plus Oxford University Press 800/1/2017 S. Wheeldon, T. Falla, P.A. Davies, P. Shipton
4 Matematyka Matematyka z plusem + ćwiczenia GWO 780/1/2017 M. Dobrowolska M. Jucewicz M. Karpiński P. Zarzycki
5 Zajęcia komputerowe Lubię to! Nowa Era 847/1/2017 M. Kęska
6 Przyroda Tajemnice przyrody kl. IV Nowa Era 863/2017 M. Marko- Worłowska J. Stawarz F. Szlajfer
7 Muzyka Lekcja muzyki Nowa Era 852/1/2017 M. Gromek G. Kilbach
8 Plastyka Do dzieła Nowa Era 903/1/2017 J. Lukas K. Onak
9 Zajęcia techniczne Jak to działa?, Nowa Era 295/1/2017 L. Łabecki M. Łabecka
10 Religia Jestem chrześcijaninem Święty Wojciech AZ-21-01/10-PO-1/11 J. Szpet. D. Jackowiak

Podręczniki - klasa V

LP Przedmiot Tytuł Nr dopuszczenia podręcznika Autor
1 J. polski Słowa na start Nowa Era 338/4/2013/2015 338/3/2013/2015 M. Derlukiewicz – część I A. Wojciechowska oraz A.Marcinkiewicz – część II
2 Historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś kl. V Nowa Era 443/2/2013/2015 G. Wojciechowski
3 J. angielski Steps Forward 2 Oxford 741/2/2016 S. Wheeldon, T. Falla, P.A. Davies, P. Shipton
4 Matematyka Matematyka z plusem + ćwiczenia GWO 773/2/2016 M. Dobrowolska M. Jucewicz M. Karpiński P. Zarzycki
5 Zajęcia komputerowe Lubię to! Nowa Era 729/2/2016 M. Kęska
6 Przyroda Tajemnice przyrody kl. V Nowa Era 399/2/2013/2015 J. Ślósarczyk R. Kozik F. Szlajfer
7 Muzyka I gra muzyka Nowa Era 569/2012/2015 M. Gromek G. Kilbach
8 Plastyka Do dzieła Nowa Era 326/2/2011/2015 J. Lukas K. Onak
9 Zajęcia techniczne Jak to działa? Nowa Era 295/2/2010/2015 L. Łabecki, M. Łabecka
10 Religia Wierzę w Boga Wyd. Święty Wojciech AZ-22-01/10/PO-1/12 J. Szpet D. Jackowiak

Podręczniki - klasa VI

LP Przedmiot Tytuł Nr dopuszczenia podręcznika Autor
1 J. polski Słowa na start Nowa Era 338/5/2014/2016 338/6/2014/2016 M. Derlukiewicz – część I A. Wojciechowska oraz A. Marcinkiewicz – część II
2 Historia Wczoraj i dziś kl. VI Nowa Era 443/3/2014/2015 G. Wojciechowski
3 J. angielski Steps Forward 3 Oxford 741/3/2015 S. Wheeldon, T. Falla, P.A. Davies, P. Shipton
4 Matematyka Matematyka z plusem + ćwiczenia GWO 773/3/2016 M. Dobrowolska M. Jucewicz M. Karpiński P. Zarzycki
5 Informatyka Lubię to ! Nowa Era 729/3/2017 M. Kęska
6 Przyroda Tajemnice przyrody VI , Nowa Era 399/3/2014/2015 H. Kowalczyk J. Stawarz F. Szlajfer
7 Muzyka I gra muzyka, Nowa Era 569/2012/2015 M. Gromek G. Kilbach
8 Plastyka Do dzieła Nowa Era 326/3/2011/2015 J. Lukas K. Onak
9 Technika Jak to działa? Nowa Era 295/3/2010/2016 L. Łabecki M. Łabecka
10 Religia Wierzę w Kościół Wyd. Święty Wojciech AZ-23-01/10-PO-2/13 J. Szpet D. Jackowiak

Podręczniki - klasa VII

LP Przedmiot Tytuł Nr dopuszczenia podręcznika Autor
1 J. polski Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy VII, Nowa Era 907/4/2017 J. Kościerzyńska M. Chmiel M. Szulc A. Gorzałczyńska - Mróz
2 Historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś 7 , Nowa Era 877/4/2017 S. Roszak A. Łaszkiewicz J. Kłaczkow
3 J. angielski English Plus Options, Oxford University Press 835/1/2017 B. Wetz D. Pye
4 Matematyka Matematyka z plusem + ćwiczenia, GWO 780/4/2017 Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej
5 Zajęcia komputerowe Lubię to ! Nowa Era 847/4/2017 G. Koba
6 Muzyka Lekcja muzyki kl. VII , Nowa Era 852/4/2017 M. Gromek G. Kilbach
7 Plastyka Do dzieła kl. VII , Nowa Era 903/4/2017 M. Ipczyńska N. Mrozkowiak
8 Religia Spotkanie ze Słowem kl. VII Wyd. Św. Wojciecha Az-31-01/10/PO-1/11 J. Szpet D. Jackowiak
9 J. niemiecki Mit Links! 1 Podręcznik wieloletni dla kl.VII WSiP/Pearson 795/1/2017 E. Kręciejewska D. Lisowska C. Serzysko
10 Geografia Planeta Nowa, Nowa Era 906/3/2017 R. Malarz M. Szubert
11 Biologia Puls Życia, Nowa Era 844/4/2017 M. Jefimow
12 Chemia Chemia Nowej Ery 785/1/2017 J. Kulawik T. Kulawik M. Litwin
13 Fizyka Fizyka z plusem VII, GWO 824/1/2017 K. Horodecki A. Ludwikowski