Dyrektor

Grażyna ADAMSKA

 • Nauczany przedmiot: geografia, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Nauczyciele

Izabela USAREK

 • Nauczany przedmiot: język polski,

Aleksandra OLEJNIK

 • Nauczany przedmiot: język angielski

Bogumiła KOTOWSKA

 • Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, matematyka,

Wojciech KOTOWSKI

 • Nauczany przedmiot: matematyka, fizyka, informatyka

Katarzyna BONIO

 • Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, muzyka, technika, plastyka

Aleksandra CEGŁA

 • Nauczany przedmiot: historia, język polski

Mirela HAGLAUER – MUSIAŁA

 • Nauczany przedmiot: przyroda, wychowanie fizyczne, geografia

Zdzisław MIKOŁAJCZYK

 • Nauczany przedmiot: WOS, WDŻ, EDB

Beata SZTUKA

 • Nauczany przedmiot: język niemiecki

Adrianna MIŚ

 • Nauczany przedmiot: biologia, chemia

ks. Daniel WAWRZYNIAK

 • Nauczany przedmiot: religia

Elżbieta STENCEL

 • Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne

Magdalena STENCEL

 • Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Obsługa

Monika CZWODZIŃSKA: woźna-palacz-sprzątaczka