Dyrektor

Grażyna ADAMSKA

 • Nauczany przedmiot: geografia, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Nauczyciele

Izabela USAREK

 • Nauczany przedmiot: język polski, technika

Aleksandra OLEJNIK

 • Nauczany przedmiot: język angielski, logopedia, pedagog szkolny

Bogumiła KOTOWSKA

 • Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Wojciech KOTOWSKI

 • Nauczany przedmiot: matematyka, fizyka, informatyka

Katarzyna GÓRA

 • Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Aleksandra CEGŁA

 • Nauczany przedmiot: historia, język polski, muzyka, plastyka, biblioteka

Mirela HAGLAUER – MUSIAŁA

 • Nauczany przedmiot: przyroda, wychowanie fizyczne, geografia, informatyka

Zdzisław MIKOŁAJCZYK

 • Nauczany przedmiot: WOS, EDB

Beata SZTUKA

 • Nauczany przedmiot: język niemiecki

Adrianna MIŚ

 • Nauczany przedmiot: biologia, chemia

ks. Daniel WAWRZYNIAK

 • Nauczany przedmiot: religia

ks. Rafał HĄCIA

 • Nauczany przedmiot: religia

Patrycja STASZCZYK

 • Nauczany przedmiot: rewalidacja

Janusz WITAK

 • Nauczany przedmiot: matematyka

Elżbieta STENCEL

 • Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne

Magdalena STENCEL

 • Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna