Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018:

  • Nikola KOZAK – przewodnicząca
  • Julia POCHODZAŁA – zastępca przewodniczącej
  • Julia GĄSZCZAK – opiekun gazetki szkolnej
  • Wiktoria FERDYNUS i Maciej MORAWIAK – odpowiedzialni za ład i porządek w szkole

Opiekun SU – pani Aleksandra Olejnik