10 stycznia zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego pt.: „Ulubiony bohater z bajki” dla przedszkolaków oraz uczniów  klas I – III, które przeprowadziła Magdalena Stencel.

Miał on na celu zainteresowanie dzieci literaturą dziecięcą, która jak wiemy dostarcza wielu pozytywnych wzorców zachowań. Poprzez utożsamianie się z bohaterem bajkowym dziecko uczy się rozumieć świat emocji i uczuć, radzić sobie z problemami, mówić o nich.

Konkurs dzielił się na dwie kategorie wiekowe:

– dzieci młodsze – przedszkolaki – wśród nich pierwsze miejsce zajęły: Wiktoria Gawrońska oraz Maja Burchot; drugie miejsce: Klaudia i Antonina Kotwickie, 3 miejsce – Wiktor Zieliński.

– dzieci starsze – klasa I – III – gdzie pierwsze miejsce zajęły Oliwia Jarosińska oraz Krystian Topoła, drugie – Kaja Głąbowska natomiast trzecie Anna Balcer.

Skip to content