Uczniowie Szkoły Podstawowej w Drożkach wzięli udział w ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew miododajnych, której pomysłodawcą jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Akcja miała na celu zwiększenie bazy pokarmowej pszczół i dzikich zapylaczy. Posadzone drzewa spełnią swoją rolę i przyczynią się zapewne do zwiększenia populacji owadów zapylających, a pszczelarzom przyniosą więcej miodu. Do nasadzeń wykorzystuje się głównie następujące gatunki drzew miododajnych: Lipa drobnolistna, Lipa szerokolistna, Klon pospolity, Klon jawor, Robinia akacjowa, Wierzba, Śliwa domowa i Jarząb pospolity.

Sadzenie rozpoczęło się po godzinie 13:00. Wszyscy przybyli goście: wicemarszałek województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wspólnie z władzami gminy Rychtal, panią dyrektor Grażyną Adamską oraz uczniami i nauczycielami zasadzili drzewa miododajne wzdłuż drogi do Gierczyc i Remiszówki.

Zachowanie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew miododajnych zapewni pozyskanie nektaru owadom zapylającym, zdecydowanie poprawiając ekosystem lokalny.

Skip to content