Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe. Zapraszam Rodziców do zapoznania się z materiałami, zamieszczonymi w zakładce „Dokumenty”. Znajdziecie tam Państwo cenne informacje dotyczące m. in. sposobów ochrony dzieci przed tym zagrożeniem.

Skip to content