Dyrektor Szkoły przypomina podane na zebraniu Rodziców 22 września br. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012:

  • 31 października 2011 roku (poniedziałek)
  • 3 kwietnia 2012 roku (wtorek)
  • 2 maja 2012 roku (środa)
  • 4 maja 2012 roku (piątek)
  • 8 czerwca 2012 roku (piątek)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU 2010 nr 186, poz. 1245).

Skip to content