Ruszyła kolejna edycja Rządowego programu pomocy uczniom pod hasłem „Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana między innymi uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-IV szkoły podstawowej.

Aby ubiegać się o to dofinansowanie, należy spełnić kryterium dochodowe, które w przypadku uczniów klasy I wynosi 504 zł na osobę, klas II-IV – 351 zł. Maksymalna kwota dofinansowania do podręczników dla uczniów klas I-III wynosi 180 zł, dla uczniów kl. IV – 210 zł.

Wniosek należy złożyć u Dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2012 r. Po tym dniu wnioski nie będą rozpatrywane. Ponadto należy dołączyć zaświadczenia, potwierdzające dochody (tabela nr 2) oraz dowód zakupu podręczników.

Druki wniosków można pobrać w sekretariacie szkoły lub tutaj.

Małgorzata Grzesiak

Skip to content