Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń/słuchacz będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

W okresie przejściowym, w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, egzamin ósmoklasisty będzie obejmował język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę.

Terminy przeprowadzenia po raz pierwszy egzaminów:

  • egzamin ósmoklasisty – od roku szkolnego 2018/2019;

  • egzamin maturalny dla absolwentów liceum ogólnokształcącego – od roku szkolnego 2022/2023;

  • egzamin maturalny dla absolwentów technikum – od roku szkolnego 2023/2024;

  • egzamin maturalny dla absolwentów branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej – od roku szkolnego 2023/2024.

Egzamin gimnazjalny:

  • przeprowadzany będzie dla uczniów gimnazjów – do roku szkolnego 2018/2019 włącznie;

  • dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych oraz osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla gimnazjum dla dorosłych przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.

(przedruk ze strony MEN)

Skip to content