W tym roku szkolnym tak samo jak w poprzednim nasza szkoła (klasy I – III) wzięła udział w programie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, który ma inspirować dzieci do codziennego czytania i obudzić w nich odpowiedzialność za środowisko naturalne. Realizacja tego programu składała się z kilku elementów: na samym początku dzieci otrzymały album do wklejania naklejek, które otrzymywały, gdy rodzice lub oni sami czytali min. 20 minut  dziennie. Drugim etapem było wykonanie Magicznego  Drzewka Słodziaków z materiałów recyklingowych tutaj liczyła się wyobraźnia i praca dzieci. Nasze dzieci zasadziły w szkolnym ogrodzie również Drzewko Słodziaków, którym opiekują się do dnia dzisiejszego. Etapem końcowym było zorganizowanie w szkole Dnia Głośnego Czytania na którym zjawiła się cała szkoła, a uczniowie klas I – III czytali głośno opowieści z książki „Przyjaciele mogą wiele, czyli magia z leśnej polany”.

Skip to content