Opanowanie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem w młodszych klasach szkoły podstawowej przygotowuje uczniów do rozwiązywania wielu testów i sprawdzianów w formie pisemnej. Najczęściej pojawiające się błędy w czasie wykonywania zadań wynikają z niedokładności w czytaniu poleceń, ich analizie, z braku dostatecznej uwagi i koncentracji. By zachęcić dzieci do bardziej wnikliwej analizy czytanego tekstu…
8 czerwca 2015 roku już po raz 15. przeprowadziliśmy w naszej szkole gminny konkurs czytania ze zrozumieniem „Czytam i Rozumiem”. Jak co roku ochoczo wzięli w nim udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rychtalu, Wielkim Buczku oraz w Drożkach. Do czytelniczych zmagań przystąpiło dwadzieścioro czworo dzieci. Uczestnicy po zakończeniu zmagań niecierpliwie oczekiwali na wyniki.
Jury w składzie K. Grossek, S. Świerczyńska-Albert i A. Nolbert wyłoniło:
EKSPERTÓW:
1. Oliwia Kowalczyk kl. I (Wielki Buczek)
2. Alicja Czekała kl. I (Wielki Buczek)
3. Gracjan Dłubak kl. I(Rychtal)
4. Milena Lemanik kl. I(Rychtal)
5. Dawid Kowalczyk kl. II (Wielki Buczek)
6. Amelia Świerczyńska kl. II (Rychtal)
7. Aleksandra Banaszczyk kl. III (Rychtal)
I miejsce zajęli:
1. Jacek Liebner kl. I (Rychtal)
2. Aleksandra Marczak kl. I (Rychtal)
3. Weronika Topoła kl. II (Drożki)
4. Marlena Barczok kl. II (Drożki)
5. Wiktoria Ferdynus kl. III (Drożki)
6. Paulina Kempa kl. III (Wielki Buczek)
II miejsce zajęli:
1. Jessica Otremba kl. I (Drożki)
2. Wojciech Talar kl. II(Rychtal)
3. Iga Nowak kl. II (Rychtal)
4. Dominika Dudek kl. III (Rychtal)
III miejsce zajęli:
1. Kacper Szczepaniak kl. I (Rychtal)
2. Aleksandra Adamczyk kl. II (Wielki Buczek)
3. Julia Pawłowska kl. III (Wielki Buczek)
Wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za przybycie. Podziękowania kierujemy również w stronę pań: Danuty Barczok i Edyty Butzek za pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla dzieci.

Katarzyna Grossek

Skip to content