O tym, jak ważne jest opanowanie umiejętności sprawnego czytania, a w szczególności dokładne rozumienie czytanego przez siebie tekstu, nikogo przekonywać nie trzeba. Rozumienie czytanego tekstu pozwala uczniom nie tylko zdobyć określone informacje dotyczące otaczającej nas rzeczywistości, ale przede wszystkim decydująco wpływa na odnoszone w nauce sukcesy. Sukces zaś odniesiony na samym początku kariery szkolnej ucznia, a więc w początkowych klasach nauki szkoły podstawowej, zbuduje weń solidny fundament wiary w siebie i we własne możliwości.

Niestety, wszechobecne media odrywają dzieci od ksiązki i czytania. Warto zauważyć i trzeba o tym pamiętać, że uczniowie coraz rzadziej sięgają po lektury spoza obowiązkowego zestawu, a niewielu jest uczniów, którzy czytaliby nie z przymusu, lecz dla zaspokojenia własnej ciekawości poznawczej i przyjemności. Czytania książek nie da się niczym zastąpić, nie ma tu żadnej rozsądnej alternatywy! Ani telewizja, ani komputer czy nawet prasa nie wpływają na rozwój dziecka w taki sposób, w jaki czyni to literatura dziecięca.

To właśnie czytanie książek rozwija prawdziwie i właściwie, dostarczając dziecku pożądanych wrażeń, rozbudza jego poczucie wrażliwości i postrzegania świata, uczy tego, co dobre, wartościowe i piękne. Książki pozwalają dzieciom marzyć, rozwijając ich wyobraźnię, kształtują osobowość, uczą kultury języka, bogacą słownictwo, dają możliwość utożsamiania się z bohaterami, dostarczając pozytywnych wzorców. Zachęcajmy więc dzieci do czytania!

19 czerwca 2012 roku już po raz 12. odbył się w Szkole Podstawowej w Drożkach gminny konkurs czytania ze zrozumieniem „Czytam i Rozumiem”. Do czytelniczych zmagań przystąpiło dwadzieścioro dwoje dzieci z gminy Rychtal. Już od pierwszych chwil ochoczo i z wielkim zaangażowaniem zabrały się do czytania. Teksty z pozoru nietrudne wymagały wnikliwej analizy, wnioskowania, przetwarzania informacji i odczytywania treści o znaczeniu przenośnym. Spora część uczniów odszukała w tekstach podane wprost informacje, ale zdecydowanie trudniejsza okazała się sztuka poszukiwania informacji ukrytych, wyciągania wniosków, logicznego myślenia, przetwarzania informacji, a przede wszystkim wykorzystania wiadomości zdobytych przy udzielaniu wcześniejszych odpowiedzi.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział i serdecznie gratuluję, szczególnie mocno zaś tym, którzy osiągnęli wyżyny w czytelniczych, chwilami niełatwych, poszukiwaniach.

Halina Juskowiak

[nggallery id=22]

Skip to content