KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 1-3-

I gminny konkurs językowo-plastyczny organizowany przez Szkołę Podstawową w Drożkach

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Kartka musi zawierać życzenia lub wierszyk świąteczny w języku angielskim.
 • 1 osoba przygotowuje samodzielnie 1 kartkę Bożonarodzeniową. Gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie wykonał pracy samodzielnie, kartka zostaje zdyskwalifikowana.
 • Technika, rozmiar i kształt prac dowolny.
 • Termin dostarczania prac:
 • do 15 grudnia 2020r. do godziny 15:00-osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Drożkach zdopiskiem „Konkurs KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS 1-3” lub pocztą (Szkoła Podstawowa w Drożkach, Drożki 34, 63-630 Rychtal).

Decyduje data złożenia lub wpływu prac w siedzibie Organizatora.

 • Nauczyciel musi złożyć prace z listą prac zgłoszonych na konkurs wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI. Prace przechodzą na własność Szkoły Podstawowej w Drożkach.
 • Opis prac:
 • Prace należy opisać na odwrocie DRUKOWANYMI literami: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, opiekun. Prace, które nie będą posiadały tych informacji będą odrzucane!

4. Zasady oceniania:

·          Prace oceni Komisja Konkursowa w składzie:

– nauczyciele języków obcych  – nauczyciel plastyki

Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:

– poprawność językowa,                 – pomysłowość, sposób wykonania,

– ogólny wyraz artystyczny,        – dobór technik plastycznych do wieku.

 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone ( miejsca 1-3, oraz 3 wyróżnienia).
 • Wyniki konkursu zostaną podane 18.12.2015r. na stronie internetowej szkoły: spdrozki.eu oraz rozesłane e-mailem do osób nagrodzonych.

Wszystkie szkoły oraz nauczyciele zgłaszający uczniów otrzymają dyplomy z podziękowaniem za udział oraz przygotowanie uczniów do konkursu.

W razie pytań proszę o kontakt: asoga@wp.pl lub tel. 697 680 120.

Koordynator konkursu:

Aleksandra Olejnik

Skip to content