Od 11 maja 2020 wznawiamy działalność oddziału przedszkolnego.

 Oddział przedszkolny będzie czynny od 800 do 1300.

Ze względu na wielkość sali, w której będą przebywać dzieci z nauczycielem możemy przyjąć w oddziale sześcioro dzieci.

Rodzic przyprowadzając dziecko do oddziału przedszkolnego jednorazowo przynosi zgodę na pomiar temperatury dziecku, jeśli zaistnieje taka konieczność (oddział przedszkolny posiada termometr bezdotykowy)

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, proszę powiadomić o tym telefonicznie (ewentualne na mail szkoły) dyrektora szkoły (dzień wcześniej).

Rodzic przyprowadza dziecko pod drzwi przedszkola, dzwoni do drzwi, nauczyciel odbiera dziecko. Rodzic nie wchodzi do szatni. Podobnie przy  odbiorze dziecka z oddziału przedszkolnego.

Dziecko powinno być zdrowe – bez objawów chorobowych. Nie można wysyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

W związku z tym, że nie będzie zapewniony drugi posiłek, proszę przygotować swojemu dziecku pierwsze i drugie śniadanie (będzie spożywane około godziny 11.30) i ciepły napój w termosie.

Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Dziecko, które ukończyło 4 lata, musi mieć zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Można  jednak korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również ewentualnego przebywania
w budynku przedszkola.

Oddział przedszkolny jest wyposażony w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu.

W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale będzie również organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z części placu zabaw, w której dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Dzieci nie będą wychodziły poza teren szkolny.

G.A.

 

Skip to content