Z radością informujemy, że zakończyliśmy realizację zajęć w roku szkolnym 2017/2018 projektu „KoderJunior” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem jest przygotowanie szkół do wdrażania nauki programowania do podstawy programowej.

Projekt „KoderJunior” obejmował przeszkolenie nauczycieli i wsparcie ich we wdrażaniu innowacyjnych metod kształtowania kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach 1 – 3.
W okresie ferii zimowych nauczycielki K. Bonio i K. Góra odbyły szkolenie, następnie w okresie luty-maj zrealizowały cykl zajęć w swoich klasach. Ostatnie zajęcia odbędą się we wrześniu poza szkołą w innowacyjnym Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab w Poznaniu. Uczniowie z ochotą i zaangażowaniem brali udział w ciekawych, niecodziennych lekcjach.

W ramach realizacji projektu szkoła została wyposażona w sprzęt komputerowy, multimedialny i pomoce dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć z uczniami.

Skip to content