W tym roku szkolnym uczniowie klas I, II i III biorą udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W ramach projektu przewidziane jest 15 dwugodzinnych zajęć, w tym ostatnie zajęcia wyjazdowe odbędą się poza szkołą w innowacyjnym Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab w Poznaniu. W trakcie 14 zajęć w szkole uczniowie uczą się programowania korzystając z programów ScratchJR oraz Scottie Go!

Skip to content