W miesiącu maju i czerwcu wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Drożkach został przeprowadzony Konkurs Przyrodniczy realizowany w ramach przedsięwzięcia

„ Dostęp do wody dla wszystkich”.

Wzięli w nim udział uczniowie z klas I -VIII. Konkurs przebiegał w dwóch etapach.

              W pierwszym etapie (część plastyczna) zadaniem uczestników było wykonanie dowolną techniką prac na temat wody, jej występowania, stanu skupienia, roli wody w przyrodzie i w życiu człowieka oraz jej ochrony i ekologicznego wykorzystania.. Przedmiotem konkursu mogły być plakaty w formie memów lub komiksów.

Laureatami Konkursu Plastycznego zostali:

Adrianna Michalska        (klasa I)                

Marlena Barczok             (klasa VI)                                                                                                                                        

 Wiktoria Gniłka              (klasa VIII)                                                                                                                                       

W drugim etapie (część teoretyczna) uczniowie pisali test z „Wiedzy o wodzie”.

        Test dla klas IV- VI zawierał piętnaście pytań: czternaście z nich to pytania zamknięte, gdzie wybierało się daną odpowiedź (w niektórych przypadkach poprawnych było więcej niż jedno zakończenie). Jedno zadanie to pytanie otwarte, w którym uczniowie udzielali odpowiedzi. Uczniowie klas VII – VIII mieli do rozwiązania test składający się z 19 zróżnicowanych pytań.

Laureatem Konkursu z „Wiedzy o wodzie” w kategorii klas IV-VI został:

Bartłomiej Gniłka   (klasa V)

W kategorii klas VII-VIII przyznaliśmy trzy równorzędne nagrody dla                                  

Julii Gąszczak

Wiktorii Gniłki

Julii Pochodzały 

Dziewczyny w tym roku szkolnym opuszczają niestety mury naszej szkoły.

Wszystkim laureatom gratulujemy ogromnej wiedzy i pomysłowości w tworzeniu prac plastycznych. Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w kolejnej edycji konkursu, już za rok. Okolicznościowe dyplomy oraz nagrody wręczone zostaną w najbliższy wtorek.

Organizatorzy konkursu

Adrianna MIŚ

Mirela HAGLAUER – MUSIAŁA

Poniżej prezentacja nagrodzonych prac plastycznych…        

                              

Skip to content