Konsultacje dla Rodziców odbywać się będą zawsze w ostatni czwartek miesiąca.

26.10.2017

30.11.2017

25.01.2018

26.04.2018

Wyjątkiem będą miesiące, w których zaplanowano wywiadówki.

W tych dniach od godz. 18.00 – 19.00 wszyscy nauczyciele będą do Państwa dyspozycji.

ZAPRASZAMY W WYZNACZONYCH TERMINACH DO SZKOŁY.

W czasie zajęć szkolnych oraz podczas pełnienia dyżurów na przerwach nie ma możliwości uzyskania od nauczyciela informacji, dotyczących spraw dydaktyczno-wychowawczych.

WSKAZÓWKA DLA RODZICÓW

O co warto zapytać podczas konsultacji z nauczycielem?

  • Czy dziecko jest aktywne na zajęciach?
  • Jak uczeń pracuje? Czy jest skoncentrowany, ambitny, pracuje solidnie?
  • Jak dziecko zachowuje się w stosunku do innych uczniów i nauczycieli?
  • Czy dziecko rozwija się stosownie do wieku?
  • Jakie mogą być powody złych ocen?
  • Czy są obszary, w których należałoby jeszcze intensywniej wspierać dziecko?
  • Jak mogę wspierać dziecko w domu? Są specjalne materiały?
  • Jakie są mocne strony mojego dziecka?

Ale przede wszystkim: ROZMAWIAJ ZE SWOIM DZIECKIEM !

Skip to content