8 grudnia została zakończyła się akcja „Koszyk dobroci”. Akcja miała na celu pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zebrana żywność, art. chemiczne zostały zapakowane i przekazane przez ks. proboszcza Daniela Wawrzyniaka potrzebującym. Bardzo dziękujemy darczyńcom za wielkie serce i chęć niesienia pomocy innym.

Skip to content