Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drożkach ogłasza nabór dzieci do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2013/2014. Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Szkoły lub do p. Elżbiety Stencel codziennie w godz. od 8:00 – 15:00, w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.  Karty są do pobrania w sekretariacie Szkoły lub w Oddziale Przedszkolnym.

Małgorzata Grzesiak – dyrektor szkoły

Skip to content