28 kwietnia br. nasza uczennica Wiktoria Gniłka wzięła udział w X Powiatowym Konkursie Krasomówczym „Niezwykły Świat Ludowych Opowieści” w Szkole Podstawowej w Siemianicach, zajmując II miejsce. Wszyscy zgromadzeni mieli przyjemność podziwiać prezentowaną przez Wiktorię poprawność językową, bogactwo języka, estetykę wypowiedzi i ujmującą interpretację głosową.

Jesteśmy dumni z Wiktorii, że swoim sukcesem rozsławia dobre imię naszej szkoły. Brawo!

H. Juskowiak

Skip to content