Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drożkach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku szkolnego podręczniki na rok szkolny 2012/2013. Wykaz podręczników znajduje się w zakładce „Dokumenty / Podręczniki i programy”.

Skip to content