Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drożkach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać w  roku szkolnym 2013/2014. Wykaz podręczników znajduje się w zakładce „Dokumenty / Podręczniki”.

Skip to content