ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 • Z biblioteki mogą korzystać tylko uczniowie i pracownicy bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Przed wejściem do pomieszczenia biblioteki należy każdorazowo zdezynfekować ręce.
 • Uczniowie nie mogą samodzielnie poruszać się między regałami. Książki podaje bibliotekarz.
 • Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca. W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
 • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce (karton w czytelni) oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
 • W przypadku wypożyczeń lektur dla całej klasy, potrzebę taką bibliotekarzowi zgłasza polonista. Wcześniej przygotowane książki bibliotekarz przekazuje uczniom w klasie bez konieczności ich wizyty w bibliotece.
 • Pomieszczenie biblioteki jest systematycznie wietrzone.
 • Zawiesza się funkcjonowanie czytelni oraz punktu bookcrossingu od 1 września 2020 r. do odwołania.

CZAS PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Dla zwiększenia bezpieczeństwa proponujemy aby uczniowie korzystali z biblioteki w przerwach dedykowanych dla danej klasy:

 • Klasa I w poniedziałki 9:55 – 10:05
 • Klasa II w środy 9:00 – 9:10
 • Klasa III w poniedziałki 10:50 – 11:00
 • Klasa IV we wtorki 11:45 – 12:05
 • Klasa V w czwartki 9:00 – 9:10
 • Klasa VI w środy 8:15 – 9:00
 • Klasa VII w czwartki 9:55 – 10:05
 • Klasa VIII w piątki 11:45 – 12:05
Skip to content