Poniżej raport z Ewaluacji Wewnętrznej przeprowadzonej w naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017. Ewaluacja sprawdzała działania szkoły w zakresie upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz cyberprzemocy wśród uczniów.raport

Skip to content