Poniżej przedstawiamy Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w naszej szkole w roku szkolnym 2017/2018.  W tym roku szkolnym ewaluację przeprowadzono w dwóch obszarach:

  1. Organizacja i efektywność pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  2. Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły

W badaniach wzięli uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji.

RAPORT Z EWALUACJI WEW 2018

Skip to content