Pod takim hasłem przebiegają obchody Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI), który w tym roku przypada 7 lutego. Ze względu na zbliżające się ferie, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły już dziś – 26 stycznia – uczestniczyli w prezentacji multimedialnej, którą przygotowała i przedstawiła koordynator ds profilaktyki i resocjalizacji pani Małgorzata Grzesiak. Prezentacja była zwieńczeniem działań, w czasie których uczniowie zdobyli wiedzę, dotyczącą bezpieczeństwa w Sieci. Podczas prezentacji wiedza ta została usystematyzowana. Koordynator omówiła także wyniki quizu, który miał na celu sprawdzenie wiadomości uczniów na temat wszechobecnego Internetu. Cieszy fakt, że uczniowie mają świadomość zagrożeń, płynących z Sieci i przestrzegają zasad netykiety.

Na zakończenie ogłoszono wyniki konkursu na plakat pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”. W grupie klas I-III pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy III, drugie – klasy II, zaś trzecie – uczniowie klasy I. W grupie starszej pierwsze miejsce przypadło uczniom klasy IV, drugie miejsce zajęli uczniowie klasy VI, a trzecie piątoklasiści. Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymają ocenę celującą z zajęć komputerowych i z plastyki na nowy okres. Gratulujemy.

Tym miłym akcentem zakończyliśmy obchody DBI, choć bezpieczeństwo w Sieci będzie na pewno tematem często poruszanym w naszej szkole.

(MG)

Skip to content