REGULAMIN II KONKURSU PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

1.Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa w Drożkach

2.Termin i miejsce konkursu:

17.10.2019 roku

Szkoła Podstawowa w Drożkach

3.Cele:

– Popularyzacja piosenki obcojęzycznej

– Rozbudzanie zainteresowań muzycznych wśród dzieci i młodzieży

– Prezentacja umiejętności wokalnych młodych wykonawców oraz rozwijanie talentów estradowych

4.Zasady uczestnictwa:

– Konkurs ma zasięg szkolny

– Jego uczestnikami mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej w Drożkach

– Każdy uczestnik: solista / duet / zespół prezentuje jedną piosenkę w wybranym języku obcym

– Podkład muzyczny powinien zostać nagrany na pendrive

5.Kategorie wiekowe:

  • Kategoria I soliści / duety / zespoły – klasy I – III szkoła podstawowa
  • Kategoria II soliści / duety / zespoły – klasy IV – VIII szkoła podstawowa

6.Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie w terminie do 11 października 2019 do p. Aleksandry Olejnik lub p. Beaty Sztuki.

7.Kryteria oceny:
– poprawność językowa

– walory głosowe,

– umiejętności wokalne wykonawców/dykcja,

– ogólny wyraz artystyczny (pomysłowość, strój, prezentacja sceniczna).

Skip to content