Składanie dokumentów (wniosek o przyjęcie i życiorys) do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie zalecane jest poprzez wysłanie wniosku za pomocą poczty e-mail na adres  rekrutacja@zsp2.kepno.pl za potwierdzeniem odbioru.  W razie trudności jest możliwość złożenia wniosku w sekretariacie placówki codziennie w godzinach 8.00-12.00. Wnioski dostępne są na stronie internetowej szkoły

Plakat A3 z rekrutacją

 

Skip to content