Wraz z początkiem roku szkolnego pojawiła się w naszej szkole myśl, aby rozpocząć procedurę związaną z nadaniem szkole imienia.

Polskie prawo oświatowe przewiduje szczegółowy tryb nadania imienia szkole. W związku z powyższym Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs wśród uczniów klas IV-VIII. Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji lub plakatu prezentującego wybranego przez nich kandydata na patrona szkoły.

Okazało się, iż uczniowie, jako lokalni patrioci, jednogłośnie zaproponowali Seweryna Szulca, jako najlepszego kandydata na patrona Szkoły Podstawowej w Drożkach.

Oto plakaty, które przygotowali nasi uczniowie.

Skip to content