Struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

 • 8-letnią szkołę podstawową,

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące,

 • 5-letnie technikum,

 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia,

 • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,

 • 2-letnią branżową szkołę II stopnia,

 • szkołę policealną.

Szkoła podstawowa

 • 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową;

 • Oznacza to, że 1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej;

 • 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie klasy VII (absolwenci klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej), którzy 1 września 2018 r. będą pierwszymi uczniami klasy VIII tej szkoły

 • Edukacja wczesnoszkolna będzie tak jak dotychczas w klasach I-III. Od klasy IV będzie nauczanie przedmiotowe.

 

(przedruk ze strony MEN)

Skip to content