Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z 30 sierpnia istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym przez Wójta Gminy Rychtal uczniom uczęszczającym do szkół prowadzonych przez Gminę Rychtal. Warunkiem otrzymania stypendium jest:

  1. osiągniecie wysokich wyników w nauce po ukończeniu roku szkolnego (zachowanie wzorowe i średnia co najmniej 5,3) LUB
  2. osiągnięcie tytułu finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego LUB
  3. osiągnięcie wysokich wyników sportowych
  4. osiągnięcie wysokich wyników artystycznych.

Szczegółowy regulamin przyznawania stypendium określa uchwała, załączona poniżej:

XII.78

Skip to content