3 maja w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Drożkach odbyły się gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną przez proboszcza, ks. Daniela Wawrzyniaka. Następnie część artystyczną przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Drożkach. Tym razem młodzi artyści przybliżyli najważniejsze hasła i zdarzenia dotyczące historii ustanowienia Święta Konstytucji oraz wyjaśnili, jakie treści zawierała pierwsza polska konstytucja. Przypomnieli, że nie zawsze święto to, mogło być uroczyście celebrowane.

Po krótkim wstępie, rozpoczął się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu utalentowanych wokalnie uczniów. W repertuarze znalazły się zarówno radosne piosenki żołnierskie, jak i bardzo wzruszające utwory. Pojawiły się pieśni: „Warszawo ma”, „Flaga”, „Serce w plecaku” czy „Dziewczyna z granatem”. Nie zabrakło wykonania tradycyjnych utworów, np. „Witaj, majowa jutrzenko”, „Płynie Wisła, płynie” i wiele innych.

Niektóre utwory muzyczne wywołały wzruszenie, a inne – uśmiech. Akademia w formie koncertu zachęcała też przybyłych do nucenia znanych piosenek i jeszcze bardziej jednoczyła uczestników obchodów. W ten właśnie sposób uczniowie ukazali potrzebę pielęgnowania tradycji śpiewania pieśni patriotycznych, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Pomiędzy wykonaniami pieśni, uczniowie przedstawiali krótką historię prezentowanych utworów.

Podczas uroczystości obecna była Grażyna Adamska – dyrektor placówki. Przybyli także przedstawiciele Gminy Rychtal: wójt – Czesław Balcerzak, Adam Bakalarz, Elżbieta Łubieńska-Kopeć, Krystyna Skiba-Liebner oraz radni gminy. Obecne były też poczty sztandarowe: Zarządu Gminy Rychtal oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Czesław Balcerzak dziękował uczniom SP w Drożkach za wyjątkową lekcję historii i zachęcał do postaw patriotycznych, które można wyrazić choćby w najprostszy sposób – poprzez wywieszenie flagi państwowej. Uczniowie byli przygotowywani do występu przez Aleksandrę Cegłę oraz Katarzynę Bonio.

Warto dodać, że SP w Drożkach, w tym roku podejmuje wiele działań na rzecz rozwoju patriotyzmu, w ramach zadań konkursowych „Szkoły młodych patriotów”. Niedawno odbył się szkolny konkurs pieśni patriotycznych oraz konkurs wiedzy o historii i patriotyzmie. Działania są podejmowane z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i mają służyć lepszemu zrozumieniu historii naszego kraju.

Skip to content