W dniu 02 września 2019 r. Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Drożkach udziałem w mszy świętej rozpoczęli uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W czasie mszy świętej podziękowaliśmy za minione wakacje i prosiliśmy o dobry rok szkolny i katechetyczny! Zgodnie z tradycją ksiądz proboszcz poświęcił tornistry uczniom klasy pierwszej.

Następnie wszyscy udaliśmy się do budynku szkoły, gdzie Pani Dyrektor uroczyście rozpoczęła nowy rok szkolny. W uroczystościach brali udział uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz Pani Sekretarz Gminy Rychtal Pani Katarzyna Kucharska. Pani Dyrektor przedstawiła kalendarz roku szkolnego, zapoznała uczniów i rodziców z przydziałem wychowawstwa. Następnie przyszedł czas na pierwszoklasistów, którzy złożyli przysięgę ślubowania na ucznia, a następnie zostali oficjalnie mianowała każdego z nich na ucznia Szkoły Podstawowej w Drożkach.

Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim owocnego roku szkolnego 2019/2020!

Skip to content