KONKURS

NA

KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Drożkach.

Cele konkursu:

a) pobudzanie kreatywności,

b) rozwijanie zdolności manualnych,

c) rozwijanie dbałości o estetykę wykonywanych prac,

d) promowanie oryginalności prac.

Regulamin

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III oraz IV-VIII.

2. Kartki zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych (I-III i IV-VIII).

3. Prace należy dostarczyć pani Aleksandrze Cegle (np. do biblioteki szkolnej) do 17 grudnia 2019 r (wtorek).

4. Prace powinny być podpisane ołówkiem na odwrocie. Nie powinny też zawierać w środku żadnych treści.

5. Najładniejsze kartki zostaną wybrane przez komisję konkursową, powołaną na potrzeby konkursu.

6. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone.

7. Kryteria, które będą miały wpływ na ocenę:

a) estetyka,

b) oryginalność,

c) wkład pracy,

d) samodzielność.

Skip to content