Gminne obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się w Domu Ludowym w Drożkach. Wzięli w nich udział władze Gminy Rychtal z wójtem – panem Czesławem Balcerzakiem na czele oraz lokalna społeczność.

Sejm Czteroletni 1791r. po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Celem uchwały miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. W preambule dokumentu odwołano się do najważniejszych wartości, takich jak dobro powszechne, wolność i konieczność ocalenia ojczyzny, a także prawa narodu do niepodległości wewnętrznej i zewnętrznej.

Konstytucja gwarantowała szlachcie wolność i bezpieczeństwo osobiste, uznawano szlachciców za „najpierwszych obrońców wolności i niniejszej konstytucji”. Konstytucja uznawała za część narodu również chłopów i włościan, co było na ówczesne czasy podejściem rewolucyjnym w stosunku do starego porządku. Święto Konstytucji 3 maja, ustanowione po raz pierwszy w roku 1919, to jedna z najznakomitszych polskich tradycji. To dzień, w którym świętujemy uchwalenie, w okresie niełatwym dla Rzeczypospolitej, ustawy zasadniczej obfitującej w potrzebne reformy. Pamiętajmy o tym i dziś, w okresie względnego spokoju i braku zagrożeń!

Ten ważny i jakże piękny czyn polskich patriotów sprzed 222 lat uczniowie Szkoły Podstawowej w Drożkach – pod okiem nauczycielek: I. Usarek i H. Juskowiak – uczcili przejmującą akademią, którą rozpoczęło odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Po czym siedzące przy stole narratorki prowadziły luźną rozmowę o tamtych historycznych czasach. Ich opowieść przerywał maluch rozlicznymi pytaniami dotyczącymi trudnych zagadnień naszych zawiłych dziejów. Niebawem na scenę wkroczyli twórcy konstytucji: marszałek Sejmu Czteroletniego Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj i Ignacy Potocki.

Z dumą stwierdzili, że prawa dla mieszczan zostały ustanowione, tron dziedziczny w miejsce wolnej elekcji wprowadzony, zgubne liberum veto zniesione i że nasza konstytucja dorówna amerykańskiej! W rozważania o losach Polski tamtego okresu wplecione były patriotyczne pieśni i piosenki o Ojczyźnie. W utworze „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” swój wokalny kunszt ujawniła uczennica klasy drugiej Julka Gąszczak. Artyści dostali wielkie brawa za przepiękną lekcję historii o wielkim i chlubnym wydarzeniu sprzed lat.

H. Juskowiak

[nggallery id=31]

Skip to content