Zajęcia  otwarte  dla  rodziców to  jedna  z  form  współpracy  przedszkola  z rodzicami, w czasie której mają oni okazję  zapoznać  się m.in. ze sposobami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz przekonać się, jak wiele ich pociechy  potrafią.

W piątek, 17 listopada, na zajęcia o takim charakterze, zostali zaproszeni rodzice dzieci z naszego przedszkola, by wspólnie ze swoimi pociechami uczestniczyć w zajęciach. Tematem zajęcia były zabawy z chustą animacyjną –  mające na celu między innymi rozwijanie wrażeń wzrokowych, dotykowych i słuchowych dziecka oraz rozwijanie poczucia bezpieczeństwa poprzez zacieśnianie więzi między dzieckiem, a rodzicem. Po krótkim powitaniu rodziców przez dzieci, wszyscy z zapałem przystąpili do „działania”. Przedszkolaki poważnie traktowały zadania a rodzice aktywnie angażowali się w  czasie zajęcia. Rodzice szybko nawiązali kontakt z dziećmi, tworzyli z nimi zgrany zespół. Warto podkreślić, że  zajęcie przebiegało w wyjątkowo miłej atmosferze. Serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom za udział w spotkaniu.

Magdalena Stencel
Skip to content