Dyrektor Szkoły informuje, że rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2012/2013 trwa do 30 kwietnia 2012 roku. Karty można pobierać u Pani Elżbiety Stencel lub w sekretariacie szkoły. Lista dzieci przyjętych zostanie zamieszczona do 15 maja br na tablicy ogłoszeń w Oddziale Przedszkolnym.

Skip to content