Z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną i znaczny wzrost zachorowań na

COVID- 19 na terenie powiatu kępińskiego,

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drożkach  czasowo zawiesza zajęcia w klasach I-III oraz oddziale przedszkolnym na terenie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID 19.

Skip to content