Barierą w komunikowaniu jest krytykowanie, obrażanie, orzekanie, chwalenie.

Błędy popełniane w komunikacji to:

 • nakazywanie,
 • ostrzeganie, groźba,
 • moralizowanie,
 • głoszenie kazań,
 • powinieneś?”, „musisz”,
 • dawanie rad, sugerowanie,
 • robienie wykładu,
 • krytykowanie,
 • ośmieszanie,
 • wydawanie ocen pozytywnych,
 • pocieszenie,
 • wypytywanie,
 • dowcipkowanie.

Komunikacja z uczniem może być werbalna i niewerbalna.

Komunikacja niewerbalna odbywać się może przez obserwacje sposobu siedzenia, mówienia, patrzenia, wyglądu ciała, otoczenia, wzdychania, płaczu, mimiki twarzy, gestów.

Na początek trzeba powiedzieć, co było dobre, użyć krytyki w ostateczności.

Krytyka może być motywująca, gdy:

 • jest wybrana odpowiednia pora i miejsce,
 • w cztery oczy,
 • uświadomisz danej osobie, że ją cenisz,
 • patrzysz prosto w oczy,
 • mówisz prawdę,
 • krytykujesz zachowanie a nie człowieka
 • podkreśl dobre cechy danej osoby,
 • ustalisz spotkanie, by przeanalizować zachowanie,
 • mówisz bez ironii,
 • wyrażasz troskę o ucznia,
 • naprowadzasz, wskazujesz, podpowiadasz.

Motywująca jest też ocena. Powinna służyć wspieraniu szkolnej kariery uczniów. W ocenianiu powinno się kłaść nacisk na to, co uczeń umie.

Ocena powinna być:

 • sprawiedliwa,
 • obiektywna,
 • umotywowana,
 • motywująca,
 • zrozumiała.
Skip to content