Obserwując sytuacje w szkole wydawać by się mogło, że wielu uczniom nie zależy na nauce, robią to z obowiązku. Badania socjologiczne temu przeczą. Wynika z nich, że ponad 65% młodzieży uznało naukę za bardzo ważny cel.

(Ks. Krzysztof Pawlina, Polska młodzież przełomu wieków, Badania socjologiczne 1997 r na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.)

Należy sobie uświadomić, że nauka dla ucznia jest tym, czym dla dorosłych praca zawodowa. Wymaga zatem od ucznia odpowiedniej dojrzałości społecznej i sprawności intelektualnej. Ważne jest by program nauczania był adekwatny do możliwości ucznia.

Niezbędnym jest zapewnienie odpowiednich warunków do nauki w domu – wydzielony kącik lub pokój, by uczeń mógł spokojnie pracować. Czas przeznaczony na naukę nie powinien być zakłócany żądaniami rodziców czy rodzeństwa do czynienia pewnych posług, głośna muzyka, programem telewizji czy rozmową.

Postawa rodziców wychowawców jest ważnym czynnikiem decydującym o osiągnięciach szkolnych, przy czym rodzice są najważniejszymi osobami – niezmiennymi wychowawcami.

Rodzice i nauczyciele musza ze sobą partnerska współpracę, starać się być dla ucznia autorytetem, wartościową osoba mającą jasno określony cel życia, jasna motywacje jego osiągnięcia. Uczeń musi wiedzieć, że zdobywanie nauki jest jego szansą na rozwój, oknem na świat, przygotowuje do umiejętności wykonywania zawodu w życiu dorosłym. Należy wyjaśnić uczniowi, że niepowodzenia w nauce nie przekreślają tej szansy, lecz są sygnałem do większego wysiłku.

Reasumując najbardziej skuteczną formą mobilizowania dzieci do nauki jest ścisła, dojrzała i rzetelna współpraca rodziców nauczycieli, uwzględniająca możliwości dziecka i troskę o jego rozwój.

 

 

Literatura:

Sztuka motywacji”, A.L.Mc Ginuis

Motywowanie do zwycięstwa” R.Denny

Uczymy się nauczać” R.Allens

Rewolucja uczeniu” G.Dryden, Ż.Kos

Klucz do efektywności nauczania” H.Hammer

Ja i mój uczeń- pracujemy aktywnie cz.I i II” E.Brudzik,A.Moszyńska, B.Owczarska

Uczyć się na luzie” A.Osterczuk,J.Wojcik

Szkoła sukcesu” P.Kleiner, L. Martel

Przyspieszenie uczenia się w klasie” A. Smis

 

Opracowała mgr Bogumiła Kotowska

Skip to content