Nierzadko zadajemy sobie pytanie „Czy moje dziecko jest zdolne?” Jak rozpoznać, czy dziecko jest zdolne, uzdolnione, a może ma talent? Niektóre symptomy zdolności uwidaczniają się już w wieku przedszkolnym. Są to m. in.:

 • łatwość zapamiętywania i uczenia się nowych rzeczy,
 • zadawanie dużej liczby pytań,
 • zainteresowanie światem,
 • wymyślanie nowych zabaw,
 • bogata wyobraźnia.

W wieku szkolnym zauważa się przede wszystkim rozwój zdolności intelektualnych. Charakterystyczne są:

 • szybkie tempo procesów myślowych,
 • umiejętność poprawnego wnioskowania,
 • bardzo dobra pamięć,
 • wysoka zdolność koncentracji uwagi,
 • umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów,
 • zainteresowania czytelnicze,
 • wysoka sprawność językowa.

Panuje powszechne przekonanie, że dzieci uzdolnione uczą się chętnie i łatwo. Bywa jednak, że dzieci te utrudniają i nauczycielom, i klasie codzienne funkcjonowanie. Bardzo często uczeń ponadprzeciętny ma poczucie niezrozumienia i nieprzystawalności do grupy rówieśniczej. W tabeli przedstawiono cechy, które wyraziście wpływają na to, jak dziecko zdolne postrzegane jest przez otoczenie.

Cechy i zachowania odbierane pozytywnie

 • rozległa wiedza ogólna
 • duża ciekawość
 • żywa i twórcza wyobraźnia
 • potrzeba wyszukiwania nowych wyzwań i problemów do rozwiązania oraz pomysłowość w wynajdowaniu rozwiązań tych problemów
 • potrzeba zadawania wielu pytań sondujących problem
 • skłonność do zgłębiania szczególnie interesujących dziedzin
 • znajdowanie przyjemności w czysto intelektualnych dążeniach
 • niezwykłe poczucie humoru
 • dbałość o poprawność języka i posługiwanie się wyszukanym słownictwem
 • zdolność do szybkiego nawiązywania kontaktów
 • zdolności przywódcze
 • wysokie wymagania względem siebie i innych
 • perfekcjonizm
 • wrażliwość na cudze i własne uczucia
 • idealizm
 • duże poczucie sprawiedliwości
 • wysoki poziom oceny moralnej

Cechy i zachowania odbierane negatywnie

 • upór
 • żywy temperament
 • niecierpliwość i brak tolerancji wobec tych, którzy są słabsi intelektualnie
 • frustracja z powodu zbyt mało ambitnych zadań
 • nadmierne tracenie energii w jednym obszarze zainteresowań
 • nieumiejętność pogodzenia się z niemożnością osiągnięcia nierealnych celów
 • brak akceptacji własnego wizerunku (u dzieci starszych)
 • obawa, że umiejętności mogą być odbierane jako forma popisywania się
 • wykorzystywanie żartu, cynizmu do krytykowania lub kpienia z innych
 • obojętność na zasady dobrego wychowania i nieuleganie autorytetom
 • niezdolność akceptowania opinii innych
 • egocentryzm
 • hałaśliwość
 • kłótliwość
 • poczucie wyizolowania, niezrozumienia czy niepoważnego traktowania przez innych – szczególnie dorosłych

Opracowała H. Juskowiak

Skip to content