18 listopada 2022 roku odbył się w naszej szkole konkurs przyrodniczy

,,Znam polskie drzewa”.
Wzięło w nim udział 22 uczniów z klas 4-8 oraz 11 przedstawicieli naszej młodszej społeczności z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Przygotowania do konkursu rozpoczęliśmy od akcji informacyjnej. Na gazetce szkolnej w kąciku ekologicznym została przygotowana ekspozycja z ilustracjami liści najpopularniejszych drzew występujących w Polsce. Konkurs miał formę testu przeprowadzonego na platformie Kahoot składającego się z 18 pytań obejmujących informacje o drzewach oraz ich rozpoznawanie. Na udzielenie pojedynczej odpowiedzi uczestnicy mieli zaledwie 20 sekund. W klasach młodszych konkurs został zrealizowany w tradycyjny sposób; wersja papierowa. Pieczę nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawowała komisja konkursowa w składzie Adrianna Miś, Mirela Haglauer-Musiała (klasy 4-8) oraz Katarzyna Bonio i Grażyna Adamska (klasy 1-3).

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

W kategorii klas 1-3
1 miejsce – Antonina Pacholska

1 miejsce – Stanisław Magaj

2 miejsce – Aleksandra Maciej
2 miejsce – Łukasz Maciołek

W kategorii klas 4-8

1 miejsce – Bartosz Gąszczak
2 miejsce – Jan Barczok
3 miejsce –  Nikola Bujalska

Gratulujemy!

Fotorelacja z konkursu, wręczenia dyplomów i nagród już wkrótce.

Skip to content