Kolejny miesiąc realizacji projektu edukacyjnego Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza – Być jak Ignacy „Zostań ambasadorem nauki” już za uczniami Szkoły Podstawowej w Drożkach. W marcu tematem spotkań była  „Komunikacja międzyludzka”.

Celami prowadzonych zajęć było zapoznanie uczniów z cechami dobrego mówcy i słuchacza oraz  z zasadami dyskusji. Uczestnicy projektu poznali także terminy: asertywność,  język migowy i pismo Braille’a. Uczniowie praktycznie przekonali się jak trudno porozumieć się bez słów, próbowali wypowiedzieć coś gestami rąk oraz odczytać i zakodować informacje przy użyciu zasady sześciu punktów, obowiązującej w piśmie osób niewidzących. Jak zwykle było dużo dobrej zabawy połączonej z nabyciem nowych umiejętności.

Skip to content