W naszej szkole Pedagog Szkolny Pani Aleksandra Olejnik udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej wszystkim potrzebującym osobom, w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Pedagog pełni dyżur codziennie w godzinach zajęć lekcyjnych. Można kontaktować się poprzez dziennik elektroniczny, program Teams lub telefonicznie.

Ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest podczas terapii logopedycznej (prowadzonej przez Panią Aleksandrę Olejnik), zajęć korekcyjno-kompensacyjnych ( prowadzonych przez Panią Bogumiłę Kotowską), zajęć wyrównawczych z języka polskiego (prowadzonych przez Panią Izabelę Usarek) oraz matematyki (prowadzonych przez Pana Wojciecha Kotowskiego), a także zajęć z rewalidacji (prowadzonych przez Panią Patrycję Staszczyk).

Informujemy także, że dodatkowego wsparcia udziela Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie z siedzibą w Kępnie przy ulicy Sienkiewicza 26.

Poradnia oferuje bezpłatną pomoc specjalistów, tj psycholog, pedagog czy logopeda.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 18.00, a w piątki od 8.00 do 15.30. Możliwe jest też skorzystanie z porad i konsultacji, w tym telefonicznych i z wykorzystaniem różnych form komunikacji internetowej. Wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu i formy spotkania.

Numery telefonu: 627824811; 536409739

Adres email: pppkepno@op.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej poradni: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Kępnie

Skip to content