Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2021 Wójta Gminy Rychtal z dnia 28 stycznia 2021r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drożkach ogłasza, że do dnia 5 marca 2021r. będą przyjmowane

wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I

(wzór wniosku do odebrania w szkole).

Informacja o przyjęciu dziecka do szkoły

zostanie podana

do dnia 16 marca 2021r.

Skip to content