Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Drożkach oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Drożkach. Cele konkursu: a) podtrzymywanie więzi ze społecznością szkolną w czasie nauki zdalnej, b) rozwijanie zdolności manualnych, c) rozwijanie dbałości o estetykę wykonywanych prac, d) promowanie oryginalności prac, e) pobudzanie kreatywności, f) pielęgnowanie polskich zwyczajów. Regulamin
 1. W konkursie mogą wziąć udział: dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Drożkach, uczniowie klas I-III oraz klas IV-VIII tej szkoły.
 1. Kartki zostaną ocenione w dwóch kategoriach:
 • Oddział Przedszkolny i klasy I-III,
 • Klasy IV-VIII.
 1. Dostarczanie prac.
 • dzieci z Oddziału Przedszkolnego przekazują prace swoim Wychowawcom
 • uczniowie klas I-III przekazują prace pani Katarzynie Bonio
 • prace uczniów klas IV-VIII przyjmuje pani Aleksandra Cegła
Termin przekazania prac: do 17 grudnia 2021 r. (piątek)
 1. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
 • maksymalny format to A4
 • jest to konkurs plastyczny, więc treści zamieszczone w kartce, nie podlegają ocenie,
 • kartki powinny zawierać podpis wykonany ołówkiem na odwrocie 
 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez komisję konkursową, powołaną na potrzeby konkursu.
 1. Wybrane prace zostaną nagrodzone.
 1. Kryteria, które będą miały wpływ na ocenę:
 • estetyka,
 • oryginalność,
 • wkład pracy,
 • samodzielność.
Serdecznie zachęcamy do udziału! 😊
Skip to content