Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kępnie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem “PALIĆ, NIE PALIĆ – OTO JEST PYTANIE “ na temat szkodliwości palenia tytoniu i inhalowania e-papierosów.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V szkół podstawowych.
Prace laureatów z etapu szkolnego na etap powiatowy można składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 6.04.2021 r.
Skip to content